12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: வழக்கம் போல மாணவிகள் அதிகளவில் தேர்ச்சி

0
101

தமிழகத்தில் வழக்கம்போல 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவில் மாணவர்களை விட மாணவிகளே அதிகளவில் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் மார்ச் 2-ம் தேதி தொடங்கி 24-ம் தேதி வரையில் தமிழ்நாடு பாடத்தில் திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு 12-ம் வகுப்புத் தேர்வு நடைபெற்றது. அந்த தேர்வை பள்ளி மாணவர்கள் 7,79,931 எழுதினர். அதில், மாணவிகள் 4,24,285 பேரும், மாணவர்கள் 3,55,646 பேரும் தேர்வு எழுதினர். தேர்வு எழுதியவர்களில் 92.3 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தேர்வு எழுதியவர்களில் மாணவியர் 94.80 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். மாணவர்கள் 89.41 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். மாணவர்களைவிட மாணவிகள் அதிகளவில் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

அதிகபட்சமாக கணினி பாடப்பிரிவில் 99.51% பேரும், கணிதப் பாடப்பிரிவில் 96.31 சதவீதம் பேரும், உயிரியல் பாடப் பிரிவில் 96.14 சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here